இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்ற துணை.

விளக்கம்

ஆசிரியர் கருத்துக்களம்

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ஆழியாறு அணை

ஆழியாறு அணை தமிழ்நாட்டின் கோவை மாவட்டத்தில் பொள்ளாச்சிக்கு அருகே அமைந்துள்ள சிறு நீர்த்தேக்கமாகும். இங்க...