இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்ற துணை.

விளக்கம்

ஆசிரியர் கருத்துக்களம்

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி வேலை வழிகாட்டி

பேராசிரியர் முனைவர் அ.முகமது அப்துல்காதர்

ஒருபுறம் கொரோனாவிலிருந்து மக்களைப் பாதுகாக்க மருத்துவர்களும், காவலர...

X