ஓர்ந்துகண் ணோடாது இறைபுரிந்து யார்மாட்டும்
தேர்ந்துசெய் வஃதே முறை.

விளக்கம்

ஆசிரியர் கருத்துக்களம்

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி

ஒகேனக்கல் தர்மபுரியிலிருந்து 46 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது. ஒகேனக்கல்லின் பழைய பெயர் ‘உகுநீர்க்கல்...