இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்ற துணை.

விளக்கம்

ஆசிரியர் கருத்துக்களம்

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ஒவ்வொரு ஆண்டும் அரசு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளிவரும்போதெல்லாம் கூடவே ஒரு செய்தியும் வெளிவருகிறது. மதிப்பெண் குறைந்ததனால் மாணவர் தற்...

X