இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்ற துணை.

விளக்கம்

ஆசிரியர் கருத்துக்களம்

நன்றி குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

தமிழ்நாட்டில் நடப்பாண்டில் 8,87,992 பேர் 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு எழுதியுள்ளனர். 44.8 சதவிகிதம் பேர் உயர்கல்வியில் சேருவார்கள். இவர்கள் படித்து முட...

X