எம். குமாரசாமி பொறியியல் கல்லூரி

பிரிவு :

பொறியியல் கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

கரூர்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

அண்ணா பல்கலைக்கழகம், சென்னை

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2000

தொடர்பு எண் :04324-272155
இணையம் : http://www.mkce.ac.in/
முகவரி :புஞ்சை தோட்டகுறிச்சி கிராமம், தளவாபாளையம், கரூர் - 639 113.

X