கிரிஸ்டியன் மருத்துவ கல்லூரி

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

வேலூர்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1942

தொடர்பு எண் :0416 222 2102
இணையம் : http://www.cmch-vellore.edu/
முகவரி :பாகாயம், தோரப்பாடி(அஞ்சல்) வேலூர் - 632 002

can i take xyzal in the morning canitake.net can i take xyzal in the morning

X