கி.ஆ.பெ.விசுவநாதன் அரசு மருத்துவ கல்லூரி

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

திருச்சிராப்பள்ளி

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1998

தொடர்பு எண் :0431 - 2401011
இணையம் : http://www.kapvgmc.ac.in/
முகவரி :பெரியமிளகு பாறை, ஆட்சியர் அலுவலக சாலை, திருச்சி - 620001

X