கன்னியாகுமரி அரசு மருத்துவ கல்லூரி

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

கன்னியாகுமரி

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2004

தொடர்பு எண் :04652-223201,04652-223202
இணையம் : http://www.kkmc.ac.in/
முகவரி :ஆசாரிப்பள்ளம், நாகர்கோவில்,கன்னியாகுமாரி - 629 201.

can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone

X