மோகன் குமாரமங்கலம் அரசு மருத்துவ கல்லூரி

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

சேலம்

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1990

தொடர்பு எண் :0427 - 2210674, 2210757
இணையம் : http://www.gmkmc.ac.in/
முகவரி :மோகன் குமாரமங்கலம் அரசு மருத்துவ கல்லூரி, சேலம் - 636 030.

can i take xyzal in the morning canitake.net can i take xyzal in the morning

X