ராஜா முத்தையா மருத்துவ கல்லூரி

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

கடலூர்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1985

தொடர்பு எண் :04144-238499, 238068
இணையம் : http://annamalaiuniversity.ac.in/
முகவரி :ராஜா முத்தையா மருத்துவக் கல்லூரி, சிதம்பரம்,கூடலூர்.

X