ஐ.ஆர்.டி பெருந்துறை மருத்துவக் கல்லூரி

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

ஈரோடு

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1992

தொடர்பு எண் :+91- 4294 220910 - 913
இணையம் : http://irtpmc.ac.in/default.html
முகவரி :ஐ.ஆர்.டி மருத்துவக் கல்லூரி, பெருந்துறை துப்புரவு மருத்துவமனை, ஈரோடு - 638 053.

can i take xyzal in the morning read can i take xyzal in the morning

X