தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவ கல்லூரி

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

தூத்துக்குடி

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2000

தொடர்பு எண் :0461 232 1051
இணையம் : http://www.tmctkd.ac.in/
முகவரி :தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவ கல்லூரி, தூத்துக்குடி - 628 001

X