திருநெல்வேலி மருத்துவ கல்லூரி

பிரிவு :

மருத்துவ கல்லூரிகள்

மாவட்டம் :

திருநெல்வேலி

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

MCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1965

தொடர்பு எண் : 0462-2572733, 2572944
இணையம் : http://tvmc.ac.in/
முகவரி :திருநெல்வேலி மருத்துவ கல்லூரி,பாளையங்கோட்டை, திருநெல்வேலி - 627 011

X