ஏ.ஏ. அரசு. ஆண்கள் கலைக் கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

நாமக்கல்

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

பெரியார் பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

UGC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1969

தொடர்பு எண் :266 313
இணையம் :
முகவரி :ஏ.ஏ. அரசு. ஆண்கள் கலைக் கல்லூரி, நாமக்கல் நாமக்கல் -637 002

X