யாதவா கலைக் கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

மதுரை

நிறுவனம் :

அரசு உதவிபெறும் கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

NAAC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1969

தொடர்பு எண் :268 0362
இணையம் : http://www.yadavacollege.org/
முகவரி :யாதவா கல்லூரி கோவிந்தராஜன் வளாகம் திருப்பாலை மதுரை-625 014

X