பெண்கள் கிரிஸ்துவர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சென்னை

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

அரசு உதவிபெறும் கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

சென்னை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

NAAC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1915

தொடர்பு எண் :2827 5926, 2823 1676, 2827 6798
இணையம் : www.wcc.edu.in
முகவரி :பெண்கள் கிரிஸ்துவர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), கல்லூரி சாலை நுங்கம்பாக்கம் சென்னை-600 006

can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone

X