வாவு வஜீஹ மகளிர் கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

தூத்துக்குடி

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2006

தொடர்பு எண் :04639280900
இணையம் : http://www.wavoowajeehacollege.com
முகவரி :வாவு வஜீஹ மகளிர் கல்லூரி திருச்செந்தூர் ரோடு கயல்பட்னம் தூத்துக்குடி-628 204

X