மீனாட்சி மகளிர் கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

அரசு உதவிபெறும் கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

சென்னை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

NAAC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1975

தொடர்பு எண் :044 - 2483 5466 / 2483 2507
இணையம் : http://www.meenakshicollege.com/
முகவரி :மீனாட்சி மகளிர் கல்லூரி, 363, ஆற்காடு சாலை, கோடம்பாக்கம், சென்னை - 600 024

X