ஏ.எம்.கே. தொழில்நுட்ப பாலிடெக்னிக் கல்லூரி

பிரிவு :

பாலிடெக்னிக்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

அரசு உதவிபெறும் கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1971

தொடர்பு எண் :2681 1411, 2681 1834
இணையம் : http://www.amkpolytechnic.com/
முகவரி :சென்னை - பெங்களூர் நெடுஞ்சாலை, செம்பரம்பாக்கம், சென்னை - 602 103.

X