பச்சையப்பன் அறக்கட்டளை செல்லம்மாள் மகளிர் கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

அரசு உதவிபெறும் கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

சென்னை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1971

தொடர்பு எண் :2235 1217, 2230 1400
இணையம் : http://www.chellammal.edu.in
முகவரி :பச்சையப்பன் அறக்கட்டளை செல்லம்மாள் மகளிர் கல்லூரி No.112, அண்ணா சாலை கிண்டி சென்னை

X