அழகப்பா பாலிடெக்னிக் கல்லூரி

பிரிவு :

பாலிடெக்னிக்

மாவட்டம் :

சிவகங்கை

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1955

தொடர்பு எண் :224 538, 230 650, 94425 25684
இணையம் : aptkkdi_1@yahoo.com
முகவரி :அழகப்பா பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, காரைக்குடி, சிவகங்கை - 630 004.

X