அண்ணா ஆதர்ஷ் பெண்கள் கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

சென்னை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

NAAC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1985

தொடர்பு எண் :044 - 26212089, 044 - 26280856
இணையம் : http://www.annaadarsh.edu.in/
முகவரி :அண்ணா ஆதர்ஷ் பெண்கள் கல்லூரி ஏஐ, இரண்டாம் வீதி 9 வது மெயின் ரோடு அண்ணா நகர் சென்னை-600 040

X