அருள்மிகு பழனி ஆண்டவர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி

பிரிவு :

பாலிடெக்னிக்

மாவட்டம் :

திண்டுக்கல்

நிறுவனம் :

அரசு உதவிபெறும் கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1983

தொடர்பு எண் :94439 99682, 251 350
இணையம் : http://www.palaniandavarpc.org.in/
முகவரி :அருள்மிகு பழனி ஆண்டவர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி,திண்டுக்கல் சாலை, பழனி - 624 601.

X