பிரசிடென்சி கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

சென்னை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

NAAC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1840

தொடர்பு எண் :2854 4894, 2851 0732
இணையம் : www.presidencychennai.com
முகவரி :பிரசிடென்சி கல்லூரி (தன்னாட்சி) No.100, காமராஜ் சாலை சேப்பாக்கம், சென்னை-600 005

X