பச்சையப்பன் கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

அரசு உதவிபெறும் கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

சென்னை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1842

தொடர்பு எண் :2641 2094
இணையம் : http://pachaiyappaschennai.net/
முகவரி :பச்சையப்பன் கல்லூரி No.113, E.V.R.Periyar நெடுஞ்சாலை சென்னை- 600 030

X