சென்னை கிரிஸ்துவர் கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

அரசு உதவிபெறும் கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

சென்னை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

NAAC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1837

தொடர்பு எண் :2237 5675, 2239 0319, 2239 0746
இணையம் : http://www.mcc.edu.in/
முகவரி :சென்னை கிரிஸ்துவர் கல்லூரி (தன்னாட்சி) தாம்பரம் சென்னை 600 059

can i take xyzal in the morning read can i take xyzal in the morning

X