புதிய கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

அரசு உதவிபெறும் கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

சென்னை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

NAAC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1951

தொடர்பு எண் :2835 1269, 2835 0386, 2835 0296
இணையம் : http://thenewcollege.in/
முகவரி : புதிய கல்லூரி (தன்னாட்சி) No.87, பீட்டர்ஸ் சாலை ராயப்பேட்டை சென்னை 600 014

X