லயோலா கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

அரசு உதவிபெறும் கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

சென்னை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

NAAC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1925

தொடர்பு எண் :2817 5660, 2817 8200
இணையம் : http://www.loyolacollege.edu/
முகவரி : லயோலா கல்லூரி (தன்னாட்சி) ஸ்டெர்லிங் ரோடு, நுங்கம்பாக்கம் சென்னை 600 034

X