குரு நானக் கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

அரசு உதவிபெறும் கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

சென்னை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

NAAC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1971

தொடர்பு எண் :2245 1746
இணையம் : http://gurunanakcollege.edu.in/
முகவரி : குரு நானக் கல்லூரி அண்ணா வளாகம் வேளச்சேரி ரோடு சென்னை 600 042

X