அரசு. ஆண்கள் கலைக் கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

சென்னை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

NAAC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1969

தொடர்பு எண் :2435 1048, 2432 3642
இணையம் : http://www.nandanamartscollege.info/
முகவரி : அரசு. ஆண்கள் கலைக் கல்லூரி (தன்னாட்சி) No.329, அண்ணா சாலை நந்தனம் சென்னை 600 035

X