ஸ்ரீ பாலாஜி பல் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை

பிரிவு :

பல் மருத்துவம்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

DCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1989

தொடர்பு எண் :044 - 2246 1883, 2246 0623, 2246 2179
இணையம் : www.sbdch.ac.in
முகவரி :வேளச்சேரி மெயின் ரோடு, நாராயணபுரம், பள்ளிக்கரணை, சென்னை - 601 302.

X