சவீதா பல்கலைக்கழகம் (சவீதா பல் மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை)

பிரிவு :

பல் மருத்துவம்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

DCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1988

தொடர்பு எண் :044 - 2680 1583 - 87
இணையம் : www.saveetha.ac.in
முகவரி :No.162, பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை, வேலப்பன்சாவடி, சென்னை - 600 077.

can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone

X