ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பல் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை

பிரிவு :

பல் மருத்துவம்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

DCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2007

தொடர்பு எண் :044 - 2743 5061, 2743 5060
இணையம் : www.svdentalcollege.com
முகவரி :தாளம்பூர், OMR சாலை, சென்னை - 603 103.

X