சி.பி.எம் கல்லூரி

பிரிவு :

கலை, அறிவியல்

மாவட்டம் :

கோயம்புத்தூர்

நிறுவனம் :

அரசு உதவிபெறும் கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1974

தொடர்பு எண் :260 7259, 260 7597, 260 7550
இணையம் : http://www.cbmcollege.com/
முகவரி : சி.பி.எம் கல்லூரி சகேதபுரி கோவை புதூர் கோயம்புத்தூர் 641 042

X