ஆதிபராசக்தி பல் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை

பிரிவு :

பல் மருத்துவம்

மாவட்டம் :

காஞ்சிபுரம்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

DCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2005

தொடர்பு எண் :044 – 2752 8082, 044 – 27528083
இணையம் : http://apdch.edu.in/
முகவரி :ஆதிபராசக்தி பல் மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை, மேல்மருவத்தூர், காஞ்சிபுரம் - 603 319.

can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone

X