பெஸ்ட் பல் மருத்துவ அறிவியல் கல்லூரி

பிரிவு :

பல் மருத்துவம்

மாவட்டம் :

மதுரை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

DCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2007

தொடர்பு எண் :0452 - 2423291,2423290
இணையம் : http://www.bdsc.ac.in/
முகவரி :பெஸ்ட் பல் மருத்துவ அறிவியல் கல்லூரி, தமிழ்நாடு வேளாண்மை கல்லூரி அருகில், மேலூர் மெயின் ரோடு, மேலூர் - 625 106.

X