செட்டிநாடு பல் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

பிரிவு :

பல் மருத்துவம்

மாவட்டம் :

காஞ்சிபுரம்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

DCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2007

தொடர்பு எண் :044 - 47411100
இணையம் : http://www.chettinadhealthcity.com/
முகவரி :செட்டிநாடு பல்கலைக்கழகம்(செட்டிநாடு பல் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்), ராஜீவ் காந்தி சாலை, கேளம்பாக்கம், காஞ்சிபுரம் - 603 103.

X