அன்னை பாத்திமா உணவு விநியோக நிர்வாக நிறுவனம்

பிரிவு :

கேட்டரிங்

மாவட்டம் :

மதுரை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

டிப்ளமோ

Affiliated to :

மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1992

தொடர்பு எண் :04549 – 284528, 8220008005
இணையம் : http://www.annaifathimacollege.edu.in/catring.html
முகவரி :அன்னை பாத்திமா உணவு விநியோக நிர்வாக நிறுவனம் ஆலம்பட்டி திருமங்கலம் மதுரை 625 706

can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone

X