ஆச்சார்யா பாலிடெக்னிக் கல்லூரி

பிரிவு :

பாலிடெக்னிக்

மாவட்டம் :

சேலம்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

ஒப்புதல் :

DCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2009

தொடர்பு எண் :04283 223 851 ext. 223852
இணையம் : http://acharya.ac.in/
முகவரி :வெள்ளரிவெள்ளி, எடப்பாடி, சேலம் - 637 101.

can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone

X