ஆதிபராசக்தி பாலிடெக்னிக் கல்லூரி

பிரிவு :

பாலிடெக்னிக்

மாவட்டம் :

காஞ்சிபுரம்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1983

தொடர்பு எண் :044- 27529234, 27529281
இணையம் : http://www.aptcmmr.com/
முகவரி :ஆதிபராசக்தி பாலிடெக்னிக் கல்லூரி,செய்யூர், மேல்மருவத்தூர், காஞ்சிபுரம் - 603 319.

X