மாதா பல் மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை

பிரிவு :

பல் மருத்துவம்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

ஒப்புதல் :

DCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2007

தொடர்பு எண் :+91 44-2478 0732 / 2478 0734
இணையம் : http://www.madhadentalcollege.com/
முகவரி :மாதா பல் மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை, மாதா நகர், குன்றத்தூர், சென்னை - 600 069.

X