பிரியதர்ஷினி பல் மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை

பிரிவு :

பல் மருத்துவம்

மாவட்டம் :

திருவள்ளூர்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

ஒப்புதல் :

DCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2007

தொடர்பு எண் :044 2374 1616 / 1717 / 1818 / 1919
இணையம் : http://indiraeducational.org/priyadarshini/
முகவரி :V.G.R. பூங்கா, V.G.R. நகர், பாண்டூர், திருவள்ளூர் - 631 203.

X