சேர்வராயன் கேட்டரிங் டெக்னாலஜி மற்றும் ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட் நிறுவனம்

பிரிவு :

கேட்டரிங்

மாவட்டம் :

சேலம்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

ஒப்புதல் :

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

தொடர்பு எண் :04281- 222383, 222731
இணையம் : wwww.shevaroysgroup.com
முகவரி :சேர்வராயன் கேட்டரிங் டெக்னாலஜி மற்றும் ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட் நிறுவனம் ஹோட்டல் சேர்வராயன் வளாகம் ஆஸ்பத்திரி வீதி ஏற்காடு 636 601 சேலம்

can i take xyzal in the morning read can i take xyzal in the morning

X