உணவு கைவினை நிறுவனம்

பிரிவு :

கேட்டரிங்

மாவட்டம் :

சேலம்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

டிப்ளமோ

Affiliated to :

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

தொடர்பு எண் :0431- 2500960
இணையம் :
முகவரி :உணவு கைவினை நிறுவனம் துவாகுடி திருச்சி 620 015 சேலம்

can i take xyzal in the morning read can i take xyzal in the morning

X