ராஜாஸ் பல் மருத்துவக் கல்லூரி

பிரிவு :

பல் மருத்துவம்

மாவட்டம் :

திருநெல்வேலி

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

ஒப்புதல் :

DCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1987

தொடர்பு எண் :04637-231367, 231905,230163
இணையம் : http://www.rajasdentalcollege.com/
முகவரி :ராஜாஸ் பல் மருத்துவக் கல்லூரி, ராஜா நகர், வடக்கன்குளம், திருநெல்வேலி - 627 116.

X