ஹாஜி ரத்னம் கல்லூரி ஆப் ஹோட்டல் மேலாண்மை, உணவு மற்றும் சுற்றுலா நிறுவனம்

பிரிவு :

கேட்டரிங்

மாவட்டம் :

திண்டுக்கல்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

டிப்ளமோ

Affiliated to :

மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

AICTE

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1998

தொடர்பு எண் :1132545559
இணையம் :
முகவரி :ஹாஜி ரத்னம் கல்லூரி ஆப் ஹோட்டல் மேலாண்மை, உணவு மற்றும் சுற்றுலா நிறுவனம் திண்டுக்கல்

can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone

X