ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா பல் மருத்துவக் கல்லூரி

பிரிவு :

பல் மருத்துவம்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

DCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

1985

தொடர்பு எண் :91 044 45928500, 044 24768027/29
இணையம் : http://www.sriramachandra.edu.in/university/dci
முகவரி :நம்பர்1, ராமச்சந்திரா நகர், போரூர், சென்னை - 600 116.

X