ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா பல் மருத்துவக் கல்லூரி

பிரிவு :

பல் மருத்துவம்

மாவட்டம் :

கோயம்புத்தூர்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

DCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2000

தொடர்பு எண் : 91 422 2560381
இணையம் : http://www.ramakrishnadental.in/
முகவரி :S.N.R. கல்லூரி சாலை, கோயம்புத்தூர் - 641 006.

X