தாகூர் பல் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை

பிரிவு :

பல் மருத்துவம்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

DCI

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2008

தொடர்பு எண் :91 44-30102222, +91 44-30102244.
இணையம் : http://www.tagoredch.com/
முகவரி :ரத்தினமங்களம், வண்டலூர், சென்னை - 600 048.

can i take xyzal in the morning canitake.net can i take xyzal in the morning

X