கிறிஸ்டியன் நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

திண்டுக்கல்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

கிறிஸ்தவர்

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

தொடர்பு எண் :04553 - 249 150, 249 050
இணையம் : http://www.tamilnaduschools.com/Medical/Christian-College-Nursing.asp
முகவரி :C.F.C.H. மையம், அம்பிளிக்கை, திண்டுக்கல் - 624 612.

X