சென்னை நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

சென்னை

நிறுவனம் :

அரசு கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

2008

தொடர்பு எண் : 2534 6767
இணையம் : http://www.madrasmedicalmission.org/mmmcon.php
முகவரி :காலேஜ் ஆப் நர்சிங், மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ், சென்னை - 600 003.

X