ஆதிபராசக்தி நர்சிங் கல்லூரி

பிரிவு :

நர்சிங்

மாவட்டம் :

காஞ்சிபுரம்

நிறுவனம் :

சுயநிதி கல்லூரி

சிறுபான்மை :

சிறுபான்மையினர் அல்ல

பாட நிலை :

முதுநிலை பட்டதாரி

Affiliated to :

தமிழ்நாடு டாக்டர் M.G.R. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்

ஒப்புதல் :

INC

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு :

தொடர்பு எண் :044 – 27529089 | 044 – 27529581 | 044 – 27504075
இணையம் : http://www.apcon.org/
முகவரி :ஆதிபராசக்தி நர்சிங் கல்லூரி, மேல்மருவத்தூர், காஞ்சிபுரம் - 603 319.

X